V- ja U- seura Leppäveden Leppä ry. 

Urheiluseuratoimintaa vuodesta 1950
Leppäveden Leppä perustettiin 21.6.1950 pidetyssä kokouksessa. Seura on toiminnassaan pyrkinyt jo alkuajoilta lähtien varmistamaan, että kaikki pääsevät osallistumaan tapahtumiin ilman suuria taloudellisia uhrauksia.

Viisikymmenluvulla toiminnassa korostui työikäisen jäsenistön aktivoiminen.

Kuusikymmen- ja seitsemänkymmenluvuilla alettiin huomaamaan lasten ja nuorten liikunnan ja virikkeiden tarpeet.

Viimeiset vuosikymmenet seura on mahdollistanut lapsille ja nuorille monipuoliset eri lajeihin tutustumismahdollisuudet. Onpa seurasta noussut muutamia nuoria aivan valtakunnan eliittiinkin. Tälläkin hetkellä Lepän kasvatteja pelaa valtakunnan pääsarjoissa. 

Leppä ei ole koskaan keskittynyt vain huippujen liikuttamiseen vaan toiminnan alkuaikojen viitoittamalla tiellä se on tukenut harrastusliikuntaa vauvoista vaareihin. Leppä on ollut aktiivinen myös kulttuurin kuten teatteritoiminnan ja nuorten päihteettömyys ja bänditoiminnan tukemisessa.

Leppä jatkaa tällä samalla tiellä toimintaansa aktiivisesti laajenevassa Leppäveden kylässä myös tulevina vuosikymmeninä.